แนวทางปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ(ไตรมาส ๑-๔)ประจำปี๒๕๖๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารท้องที่(ประชุมร่วม)2561 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ แผนป้องกันการทุจริต สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบงใต้-สมัยสามัญที่-๑-ครั้งที่-1-ปี-๖๑ ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม บุคคลผู้มีสิทธิรับเบี้ยฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ดูทั้งหมด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน คสล.ซอยรุ้งนภาหมู่ 4 ตำบลบงใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน คสล.บ้านกุดจิก-หนองบัวแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน คสล.บ้านโนนรัง-บ้านนาดอกไม้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน คสล.บ้านบ่อร้างพัฒนา-บ้านก่อสำราญ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน คสล.สายแยกทางหลวงชนบท2004 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านกุดจิกสามัคคี ม.๑๔ - คำแห้ง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านหนองกุง หมู่ ๗ - บ้านนาดอกไม้ หมู่ ๖ ​โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านหนองกุง หมู่ ๗ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒ ดูทั้งหมด
  • นายหนูสิทธิ์ ไชยกมล
    นายกเทศมนตรีตำบลบงใต้
  • นายสุพิศ โคกสี
    รองนายกเทศมนตรีตำบลบงใต้
  • สิบเอกยงยุทธ สุเมผา
    รองนายกเทศมนตรีตำบลบงใต้

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 7,430

ผู้เข้าชมปีนี้ : 181

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0

ผู้เข้าชมวันนี้ : 0