การแพทย์ฉุกเฉินของอปท. ระดับชาติ ครั้งที่4 จ.สระแก้ว

เมื่อระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำโดยนายคมสัน ภุมรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ พร้อมด้วย นายทศพล เนตรสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ,นายวีระพล เนตรสุวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 4 "การแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นไทยสานสายใยไร้รอยต่อ" ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ การอภิปรายรวมถึงการประชุมเสวนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของอปท. และการมอบโล่รางวัลการแพทย์ฉุกเฉินของอปท.ดีเด่นระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตำบลเอราวัณได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วย โดยนายทศพล เนตรสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้แทนเข้ารับโล่รางวัลดัง จากเรืออากาศเอกนายแพทย์อัฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ต่อจากนั้นเป็นพิธีปิดงานประชุมการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่4 ซึ่งในครั้งหน้าจะจัดขึ้นที่จังหวัดลำพูน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนรับธง เพื่อรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 5 ต่อไปUploadImageUploadImage