ร่วมพิธีปิดโครงการ “๗๐๙ ฝาย ๗๐๐๙ กล้า ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี

7 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณฝายหน้า สภ.ศรีสวัสดิ์ ภ.จว.กาญจนบุรี
นางสาวภัทรภร เนตรสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลเอราวัณ และหน่วยงานในพื้นที่ นำโดย กฝผ.เขื่อนศรีนครินทร์ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ “๗๐๙ ฝาย ๗๐๐๙ กล้า ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปีUploadImageUploadImage