พิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

ช่วงคำ่วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลเอราวัณ ได้จัดพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องด้วยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล นายอำเภอศรีสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ข้าราชการต่างๆ หน่วยงานต่างๆ พ่อค้าประชาชน โดยพิธีในวันนี้ ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมงาน จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่เจ้า ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลเอราวัณUploadImageUploadImage