กิจกรรม 5 ส. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9

12 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลเอราวัณได้จัดกิจกรรม 5 ส. ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลเอราวัณ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส. ในครั้งนี้
UploadImageUploadImage