ประกาศเทศบาลตำบลเอราวัณประจำปี 2560 - 2561

ประกาศเทศบาลตำบลเอราวัณประจำปี 2560
การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี   (ลงข้อมูลเมื่อวันที่  14 ธ.ค. 2016 เวลา 10.12 น.)
ขอควาอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สายด่วนกู้ชีพ EMS 085-7022269 ให้ประชาชนในชุมชนรับทราบ   (ลงข้อมูลเมื่อวันที่  18 ม.ค. 2017 เวลา 14.22 น.)   
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภานในเขตเทศบาล บริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว แบบ ปร.5   (ลงข้อมูลเมื่อวันที่  1