วิดีทัศน์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา ..เทศบาลตำบลเอราวัณ..

 https://www.youtube.com/watch?v=yaLLe90fl84&feature=youtu.be
วิดีทัศน์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา ..เทศบาลตำบลเอราวัณ..