ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร

UploadImage
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์พร้อมเพียงกัน ณ วัดพ่อขุนเณร(เขื่อนศรีนครินทร์) อำเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เวลา 16.30 น. พิธีถวายดอกไม้จันทน์ และเวลา 20.00 น. พิธีนำดอกไม้จันทน์เข้าเผา