เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลเอราวัณ

ขณะนี้เทศบาลตำบลเอราวัณได้เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

....โดยสามารถมาลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.(โดยเว้นวันหยุดราชการ)
UploadImage