โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ครั้งที่ 2 ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 130.00 เมตร พร้อมฝาตะแกรง บริเวณลานกีฬาชุมชนบ้านเอราวัณบริเวณลานกีฬาชุมชนบ้านเอราวัณ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ครั้งที่ 2 ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 130.00 เมตร พร้อมฝาตะแกรง บริเวณลานกีฬาชุมชนบ้านเอราวัณบริเวณลานกีฬาชุมชนบ้านเอราวัณ
https://drive.google.com/file/d/0B1ydvG0NHKGEQURWUDhJajBUWVE/view

ตารางแสดงวงเงิน
https://drive.google.com/open?id=0B1ydvG0NHKGESXZOVXZ0bEhUeE0

ปร41 รายการประมาณราคาก่อสร้าง
https://drive.google.com/open?id=0B1ydvG0NHKGEZUdjSE51N0tHLWc

ปร42 รายการประมาณราคาก่อสร้าง
https://drive.google.com/open?id=0B1ydvG0NHKGEMEVVbktibWF0WTA 

ปร5 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
https://drive.google.com/open?id=0B1ydvG0NHKGEYlZ2ZjA3S2ZJT00