ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลเอราวัณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี