ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 ธกส. สาขาอำเภอหนองนาคำ มอบน้ำดื่มให้กับ อบต.กุดธาตุ เพื่อสนับสุนการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดเกมส์ ประจำปี 2560 งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ สรุปผลการดำเนินการร้องเรียนการปฎิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเจตจำนง อบต.กุดธาตุ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ดูทั้งหมด
สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบนำเสนอวีดีทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนชาญวิวัฒน์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมแม่น้ำ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาเข็มป้องกันตลิ่งพัง ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย ประะกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานเทขยะพร้อมจุดขนถ่ายขยะ ประการศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 40 ชุดและเครื่องสแกน จำนวน 3 เครื่อง ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนเทศบาลตัวอย่าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนเทศบาลตัวอย่าง ประกาศราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเทศบาลตัวอย่าง ดูทั้งหมด

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 4,687

ผู้เข้าชมปีนี้ : 144

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0

ผู้เข้าชมวันนี้ : 0