เว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูป

สร้างไซต์หน่วยงานท่านได้ตัวเอง ง่าย เร็ว สวยงาม
MANAGE YOUR ORGANIZATION , EASY , FAST , BEAUTIFUL

ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

สมัครใช้งานวันนี้ทดลองใช้ฟรี 30วัน

สร้างเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
GOVERNMENT icti เราเป็นเว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูปสำหรับหน่วยงานราชการ เว็บไซต์ อปท เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น
สามารถสร้างไซต์หน่วยงานท่านได้ตัวเอง ง่าย เร็ว สวยงาม ไม่ยุ่งยาก ครบตามมาตราฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

เป็นระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นเว็บไซต์หน่วยงานราชการต่างๆโดยเฉพาะ ไม่ใช่เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาด้วย WordPress หรือ แพลตฟอร์มอื่นๆ
และมีการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ที่เป็นมาตราฐาน ไม่ใช่เครื่อง Server เหมือนเว็บไซต์ในอดีต

GOVERNMENT | MAKE IT EASY

Connect

1,600บาท/ปี

 • ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Cloud server 50Mb
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
 • เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
 • แสดงหน้าวันสำคัญอัตโนมัติ
 • ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
 • Support SEO เช่น Google Bing
 • ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
 • กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
 • ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
 • ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ
 • Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
 • แสดง โฆษณา google ads
 • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน **
สมัคร ทดลองใช้ฟรี 30วัน
Standard

4,900บาท/ปี

 • ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Cloud server 4GB
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
 • เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
 • แสดงหน้าวันสำคัญอัตโนมัติ
 • ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
 • Support SEO เช่น Google Bing
 • ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
 • กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
 • ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
 • ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ
 • Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
 • Theme เว็บไซต์ Responsive
 • ไม่แสดง โฆษณา google ads
ขอใบเสนอราคา
กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
ประกาศประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบร้องทุกข์และสำรวจความคิดเห็น
เพิ่ม ลบ แก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
แสดงหน้าวันหยุดสำคัญ AUTO
Support SEO
ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ
แบบฟอร์มสรุปวันลาประจำเดือน
โรงพยาบาลฝาง
01 ม.ค. 2024

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 (สขร.1)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
07 ธ.ค. 2023

รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2566
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม
07 ธ.ค. 2023

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2566
เทศบาลตำบลเนินสูง
06 ธ.ค. 2023

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 24/2567 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
06 ธ.ค. 2023

งบการเงินเดือนพฤศจิกายน 2566
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
06 ธ.ค. 2023

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลเชียงใหม่
06 ธ.ค. 2023

Quck win 100 วัน วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเดิ่น
06 ธ.ค. 2023

รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2566
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม
06 ธ.ค. 2023

ประกาศเทศบาลเมืองหนองคาย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองหนองคาย
06 ธ.ค. 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นค.52004.2.2/4310
เทศบาลเมืองหนองคาย
06 ธ.ค. 2023

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2566
เทศบาลตำบลเนินสูง
05 ธ.ค. 2023

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2566
เทศบาลตำบลเนินสูง
05 ธ.ค. 2023

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2566
เทศบาลตำบลเนินสูง
05 ธ.ค. 2023

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฏกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดชลบุรี จังหวัดร
องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด
04 ธ.ค. 2023

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบฐานข้อมูล Smart Law
องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด
04 ธ.ค. 2023

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง
04 ธ.ค. 2023

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบป
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ
04 ธ.ค. 2023

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ
04 ธ.ค. 2023

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (M
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ
04 ธ.ค. 2023

รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2566
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม
04 ธ.ค. 2023

ประกาศรับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง
โรงพยาบาลป่าติ้ว จ.ยโสธร
04 ธ.ค. 2023

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ในการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
04 ธ.ค. 2023

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 23/2567 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 88-877
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
01 ธ.ค. 2023

MOIT2 14 คู่มือขั้นตอนการให้บริการสำหรับประชาชน ของหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน โรงพยาบาลท่าตะเกียบ 2
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
01 ธ.ค. 2023

รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2566
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม
01 ธ.ค. 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นค.52002.5/2209
เทศบาลเมืองหนองคาย
01 ธ.ค. 2023

ประกาศเทศบาลเมืองหนองคาย เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล
เทศบาลเมืองหนองคาย
01 ธ.ค. 2023

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
โรงพยาบาลเชียงดาว
01 ธ.ค. 2023

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 22/2567 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกติดตั้งเครน ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลข
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
30 พ.ย. 2023

ประกาศ รับโอน-ย้าย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเมือง
30 พ.ย. 2023

ประกาศเรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนายช่างโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเมือง
30 พ.ย. 2023

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลโพนเมือง
เทศบาลตำบลโพนเมือง
30 พ.ย. 2023

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
เทศบาลตำบลโพนเมือง
30 พ.ย. 2023

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันส้วมโลก ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
30 พ.ย. 2023

ประกาศเทศบาลตำบลสบบง เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขอ
สำนักงานเทศบาลตำบลสบบง
30 พ.ย. 2023

ประชาสัมพันธ์ 'สำนักงาน ป.ป.ส กระทรวงยุติธรรม ' เปลี่ยนผู้เสพ เป็น ผู้ป่วย '
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง
30 พ.ย. 2023

รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม
30 พ.ย. 2023

ประกาศเทศบาลเมืองหนองคาย เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding สำหรับการป
เทศบาลเมืองหนองคาย
30 พ.ย. 2023

ประกาศเทศบาลเมืองหนองคาย เรื่อง ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงอาคาร ศ
เทศบาลเมืองหนองคาย
30 พ.ย. 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
30 พ.ย. 2023

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 21/2567 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
29 พ.ย. 2023

ประกาศเทศบาลตำบลสบบง เรื่อง ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลสบบง
29 พ.ย. 2023

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดเลย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผาขาว
29 พ.ย. 2023

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่ เรื่อง ประกาศรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่
29 พ.ย. 2023

MOIT15 ข้อ 1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
29 พ.ย. 2023

MOIT 15 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
29 พ.ย. 2023

รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม
29 พ.ย. 2023

เรื่อง : ขออนุมัติเผยแพร่และแจ้งเวียนความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โรงพยาบาลฝาง
29 พ.ย. 2023

รับบริจาคโลหิต 29 พ.ย.66
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกรกพระ
29 พ.ย. 2023