การออกพื้นที่เพื่อจัดเก็ยภาษีนอกสถานที่

เอกสารแนบ :