ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565

เอกสารแนบ :