ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ