แผนงาน /คำสั่งชมรมจริยธรรม สสอ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ พ.ศ 2567