คำสั่งเเต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลไทยเจริญ