ที่ตั้ง

พิกัดที่ตั้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า
หมู่ที่ 1  ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 0 3854 1560
E-mail :  [email protected]
ละติจูด(Latitude)         : 13.7443544
ลองจิจูด(Longitude)      : 101.2200003
UploadImage
https://goo.gl/maps/q2No7Ly7LiD2


UploadImage