งานวิจัย/นวัตกรรม ของเครือข่าย ปี 2565

1. R2R คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
    Link https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20220725144731_1_Mcnj3LC.pdf
เอกสารแนบ :