ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กอายุ 0-5 ปี

ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปีที่ได้รับวัคซีน BCG ,HBV1,DTP-HBV3,โปลิโอ3, MMR1,IPV (ร้อยละ)


 

ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE,MMR2 (ร้อยละ)

UploadImage