ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า
หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์  0 3854 1560
E-mail : [email protected]
เว็บไซต์  https://govesite.com/ssobangkhla/complain.php