แผนที่ตำบลที่รับผิดชอบ

UploadImage
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้ามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด จำนวน 8 แห่ง
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองหลาง         รับผิดชอบพื้นที่หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลท่าทองหลาง
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระเจ็ด หมู่ 2   รับผิดชอบพื้นที่หมู่ที่ 1,2,7,8 ตำบลบางกระเจ็ด

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระเจ็ด หมู่ 4   รับผิดชอบพื้นที่หมู่ที่ 3,4,5,6,9 ตำบลบางกระเจ็ด
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสวน                รับผิดชอบพื้นที่หมู่ที่ 1 - 4 ตำบลบางสวน
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวชะโงก             รับผิดชอบพื้นที่หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลสาวชะโงก
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ดเหนือ             รับผิดชอบพื้นที่หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลเสม็ดเหนือ
7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ดใต้                 รับผิดชอบพื้นที่หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลเสม็ดใต้
8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวไทร                   รับผิดชอบพื้นที่หมู่ที่ 1 - 7 ตำบลหัวไทร