รพสต.ลือมุ

สถานีอนามัยส่งเสริมสุขภาพบ้านลือมู
รพสต..บ้านลือมุ


รูป
UploadImage
เขตรับผิดชอบและประชากร
 
ขตรับผิดชอบ       โรงเรียน มัสยิด ร้านค้า ร้านอาหาร ประชากรทั้งหมด ชาย หญิง 0-1ปี 0-5ปี ผู้สูงอายุ
หมู่1 บ้านสะเก   1/1 1 3 4 770 384 386 7 53 224
หมู่8 บ้านลือมุ 1/1 1 4 1 1416 724 692 19 122 385
หมู่9 บ้านอูเป    0/1 2 4 3 1178 610 568 22 111 301
                        
รวม 2/3 4 11 8 3364 1718 1736 48 286 910UploadImage