ตัวชี้วัดหน่วยงาน และแนวทางการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดหน่วยงาน และแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุ

รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565

ตัวชี้วัดหน่วยงาน_1 ปี2565

ตัวชี้วัดหน่วยงาน สสอ. (MOU)2565  เปิดแบบE BOOKmail

KPI งานมาลาเรีย2565

เอกสารแนบ :